مسئول اتحادیه دانش‌آموزی شهرضا خبر داد

آغاز ثبت نام ششمین اعتکاف دانش آموزی رمضانیه در شهرضا

مسئول اتحادیه دانش‌آموزی شهرضا گفت: ثبت نام ششمین اعتکاف دانش آموزی رمضانیه با عنوان آسمان تو را میخواند در شهرضا آغاز شد.

آخرین اخبار