با وجود اجازه فیفا برای حضور فوتبالیست‌های محجبه

مقاومت فرانسه در مقابل پوشیدن هر گونه نشانه مذهبی و اعتقادی

با وجود اجازه اتحادیه بین‌المللی فوتبال به حضور بازیکنان زن مسلمان باحجاب در مسابقات بین‌المللی، فدراسیون فرانسه همچنان قانون ممنوعیت پوشیدن نشانه‌های مذهبی را اعمال می‌کند.

آخرین اخبار