با وجود اجازه فیفا برای حضور فوتبالیست‌های محجبه

مقاومت فرانسه در مقابل پوشیدن هر گونه نشانه مذهبی و اعتقادی

با وجود اجازه اتحادیه بین‌المللی فوتبال به حضور بازیکنان زن مسلمان باحجاب در مسابقات بین‌المللی، فدراسیون فرانسه همچنان قانون ممنوعیت پوشیدن نشانه‌های مذهبی را اعمال می‌کند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی