نماینده مردم شهرضا در مجلس:

قطعنامه اتحادیه اروپا دخالت آشکار در امور ایران است/ وزارت ‌خارجه با قدرت واکنش نشان دهد

نماینده مردم شهرضا در مجلس درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، این قطعنامه را دخالت آشکار در امور ایران دانست

آخرین اخبار