۵۰ انجمن اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس:

آقای لاریجانی مبادا داستان غم انگیز یکشنبه سیاه مجلس در وقف دانشگاه آزاد تکرار شود

۵۰ انجمن اسلامی در نامه‌ای از لاریجانی خواستند توجه داشته باشد مبادا داستان غم‌انگیز یکشنبه سیاه مجلس در وقف دانشگاه آزاد تکرار شود.

آخرین اخبار