مردم ترکیه:پایگاه‌های ناتو را برچینید/آمریکا از خاورمیانه گمشو

جمع کثیری از مردم استانبول با برپایی تظاهرات اعتراض آمیز علیه ناتو خواستار تعطیلی کلیه پایگاه‌های آن در خاک ترکیه شدند.

آخرین اخبار