رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا:

اتاق پیش سرد کشتارگاه شهرضا بعد از ۵ سال به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا از راه‌اندازی اتاق پیش سرد کشتارگاه شهرضا بعد از ۵ سال در هفته آینده خبر داد و دغدغه‌ای که درباره بیماری CCHF در شهرستان بود با راه‌اندازی این اتاق برطرف می‌شود.

رئیس دامپزشکی شهرضا:

نبود سلاخ در کشتارگاه دام شهرضا یک معضل است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: روزانه بیش از ۵۰ نفر برای کشتار دام در کشتارگاه هستند که خود سبب افزایش بیماری می‌شود.

با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 500 میلیون ریال

اتاق پیش سرد در کشتارگاه دام شهرضا احداث می شود

معاون خدمات شهری شهرداری شهرضا گفت: سیستم اتاق پیش سرد، به زودی در کشتارگاه نیمه صنعتی دام شهرضا راه‌اندازی می‌شود.

آخرین اخبار