اتاق فکر با موضوعیت اعتیاد در فرمانداری

از ۲۳۰ وامی که به افراد معتاد با شرایط ویژه اعطا گردید،حدود ۶۱ نفر از افرادی که وام دریافت کرده بودند از آن استفاده بهینه را داشتند.

در روز یکشنبه مورخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۷ در فرمانداری، اتاق فکر با موضوعیت مواد مخدر برگزار گردید.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا مطرح کرد

ضرورت تشکیل اتاق فکر مشترک حوزه و دانشگاه در شهرضا

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا گفت: باید اتاق فکری از نخبگان حوزوی و دانشگاهی برای سازمان‌دهی و همکاری حوزه و دانشگاه در راستای حل مسائل شهرستان شهرضا ایجاد شود.

آخرین اخبار