معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان:

 بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات است

معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بیشترین سهم اشتغال زنان در بخش خدمات است.

فرماندار شهرضا خبر داد؛

آغاز واگذاری شهرک صنایع دستی به هنرمندان شهرستان شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: شهرک صنایع دستی واگذاری آن در این هفته آغاز می‌شود و تا ۶۰ درصد از قیمت زمین را به هنرمندان تخفیف می‌دهیم.

معاون صنایع دستی اصفهان:

شهرضا جزو چهار شهرستان برتر اصفهان در زمینه صنایع دستی است

معاون اداره صنایع دستی و میراث فرهنگی اصفهان گفت: شهرضا جزو چهار شهرستان برتر استان در زمینه صنایع دستی است در شهرستان باید زمینه‌ها را آماده کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا:

بازارچه دائمی صنایع دستی و مشاغل خانگی بانوان در شهرضا ایجاد می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهرستان شهرضا گفت: نمایشگاه نقش زنان در توسعه پایدار در شهرضا مقدمه‌ای برای ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی و مشاغل خانگی بانوان است.

آخرین اخبار