در انتخابات اتاق اصناف استان صورت گرفت:

بصیرت رفت/ پاک نژاد رییس اتاق اصناف استان اصفهان شد

در انتخابات داخلی اتاق اصناف اصفهان عباسعلی بصیرت بعد ازسال ها با کرسی ریاست این اتاق خداحافظی کرد و پاک نژاد به عنوان رییس اتاق اصفهان انتخاب شد.

آخرین اخبار