رئیس دفتر رئیس‌جمهور:

عزم دولت بر اصلاح ساختار سیستم بانکی است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری در سیستم بانکی گفت: دولت عزم بر اصلاح ساختار سیستم بانکی دارد.

آخرین اخبار