فرماندار شهرضا:

ادارات شهرضا از بکارگیری افراد بازنشسته اجتناب کنند/ اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در شهرضا

فرماندار شهرضا گفت: در ادارات شهرستان شهرضا حتی‌الامکان از نیروهای بازنشسته استفاده نشود و از ظرفیت و پتانسیل نیروهای جوان بهره گرفته شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

سال ۹۴، وضعیت بودجه کشور ارتقا پیدا می‌کند

نماینده مردم شهرضا در مجلس گفت: پیش‌بینی می‌کنیم سال ۹۴ از نظر بودجه‌ای شکلی، عملیاتی و حجمی و کمیتی وضعیت بودجه‌ای بهتری داشته باشیم.

امام جمعه شهرضا:

مسئولان ادارات در برخورد با ارباب‌رجوع سعه صدر داشته باشند

امام جمعه شهرضا گفت: مسئولان ادارات در برخورد با ارباب‌رجوع سعه صدر داشته باشند و این ظرفیت را در خود افزایش دهند.

فرماندار شهرضا:

خبرنگاران شهرضا در انعکاس مشکلات به نماینده مردم در مجلس اقدام کنند

فرماندار شهرضا گفت: خبرنگاران شهرستان می‌توانند مشکلات شهرضا را به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انعکاس دهند تا در جهت رفع آن اقدام شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

اختصاص ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به شهرضا و دهاقان/اعتبار ادارات صرف پروژه‌های اولویت‌دار در شهرضا شود

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پولی در اختیار ادارات شهرستان قرار گرفت باید صرف پروژه‌های اولویت دار شود

آخرین اخبار