شیرزاد

تاسیس “تعاونی تولید انارکاران کشور” در شهرضا

معاون وزیر کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: نخستین تعاونی تولید انارکاران و نخستین صندوق توسعه انار کشور در شهرضا تأسیس می‌شود.

از 1550 هکتار سطح زیر کشت

۱۱ هزار تن انار از قطب تولید انار کشور برداشت می شود

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: امسال بیش از ۱۱ هزار تن انار از باغ‌های شهرضا برداشت شده است.

آخرین اخبار