شعری به مناسبت پنج شنبه آخر سال

آخرین پنج شنبه سال معمولا فرصتی است برای زیارت قبور شهدا و اموات. ابیات زیر به این بهانه در این مطلب قرار خواهد گرفت.

آخرین اخبار