دو روز دیگر اتفاق می‌افتد؛

تلاقی سه پدیده‌ی نجومی در یک روز

ظاهراً دو روز دیگر، سه پدیده نجومیِ کسوف، ابَرماه کامل و رد شدن شهاب‌سنگ نزدیک به زمین بصورت همزمان اتفاق خواهد افتاده و برخی بر این باورند که تلاقی آنها طی ۲۴ ساعت می‌تواند به دنیا پایان دهد.

آخرین اخبار