چگونه با رمضان وداع کنیم/ ای مؤمنان! برای گرفتن پاداش بشتابید

“موقعى که سپیده امشب بدمد و یا فردا آخرین روز ماه رمضان به سرآید، آن گناه را بر من ببخشاى. اى مهربانترین مهربانان.”

آخرین اخبار