ابعاد تاز ه‌کینه دشمنان نسبت به جریان مقاومت اسلامی

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: نیات و اهداف خصمانه دشمنان، ضرورت حفظ و تقویت آمادگی‌های رزمی و دفاعی را بیشتر کرده است.

واکنش افخم به اظهارات وزیر خارجه امارات

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دولت امارات عربی متحده در خصوص جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی گفت: جزایر سه گانه ایرانی متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود و تعلق تاریخی این جزایر به ایران واقعیتی انکارناپذیر است.

آخرین اخبار