سازمان ملل اقدامی در زمینه پذیرش ابوطالبی نمی‌کند

کمیته روابط میزبان سازمان ملل متحد اعلام کرد در زمینه پذیرش حمید ابوطالبی نماینده پیشنهادی ایران به سازمان ملل متحد، اقدامی صورت نمی‌دهد.

آخرین اخبار