رئیس دانشگاه آزاد شهرضا مطرح کرد؛

انتخاب کارمند دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا به عنوان استعداد درخشان

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا توسط ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به عنوان استعداد درخشان انتخاب و معرفی شد.

آخرین اخبار