هر جا اسلام به خطر افتد، افغانستانی‌ها در صف اول دفاع هستند

آیت الله قرهی در مراسم شهدای افغانستانی مدافع حرم گفت:دفاع از حریم ولایت حد و مرز ندارد. از زمان هشت سال دفاع مقدس برادران افغانستانی در دفاع حضور داشتند.

بیانیه تیپ فاطمیون:

حماسه ابوحامد ادامه دارد

تیپ فاطمیون در بیانیه‌ای اعلام کرده است که راه «ابوحامد» فرمانده شهید خود را ادامه می‌دهد و هزاران ابوحامد دیگر از خون او در حال روئیدن است.

آخرین اخبار