سخنگوی رسمی نیروهای داوطلب مردمی عراق

شماری از تروریست‌های داعش تسلیم نیروهای داوطلب مردمی شدند

سخنگوی رسمی نیروهای مردمی عراق اعلام کرد که تعدادی از تروریست‌های داعش در منطقه البوعجیل خود را به نیروهای داوطلب مردمی تسلیم کرده‌اند.

آخرین اخبار