ابوترابی:

منابع ارزی را در اوج تحریم ها آتش زدیم، جزئیاتش را بگویم گریه می‌کنید

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : امروز نظام جمهوری اسلامی به واسطه اینکه توانسته از تحریم بانک مرکزی عبور کند، به یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی تبدیل شده که می‌تواند با حفظ توازن در مقابل شش کشور بزرگ دنیا پای میز مذاکره بنشیند.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک نشست قرآنی گفت: در اوج تحریم ها و محدودیت های ارزی، منابع ارزی خودمان را آتش زدیم که اگر مصیبتش را بخوانم همه شما گریه می کنید.

آخرین اخبار