آیت الله شیخ محمد علی زاهد قمشه ای (ابوالمعارف)

شیخ محمدعلی زاهد قمشه ‏ای معروف به ابوالمعارف در شهرضا در یک خانواده مرفه کشاورز در رمضان سال ۱۲۹۰قمری در محله فضل آباد قمشه دیده به جهان گشود

آخرین اخبار