«ابوالمشاغل»های دولت تدبیر و امید را بشناسید

چندشغله بودن مدیران دولتی مسئله‌ای بود که لقب ابوالمشاغل را در دولت نهم به غلامحسین الهام اختصاص داد، اما ظاهرا در دولت تدبیر و امید حداقل هشت نفر همچون نوبخت، ترکان، نهاوندیان، اکرمی، نجفی، سماوی، آشنا و رحمانی‌فضلی، ابوالمشاغل محسوب می‌شوند.

آخرین اخبار