جنگل‌های شمال کشور، ایستگاه پایانی تولید یتیم‌خانه ایران

محمدرضا تخت‌کشیان گفت: فیلمبرداری «یتیم‌خانه ایران» در تهران تمام شده است و آخرین مراحل فیلم‌برداری این کار در جنگل‌های شمال کشور انجام می‌شود.

آخرین اخبار