استاد اقتصاد دانشگاه تهران

اعلام تورم صفر بازی با آمار است؛ سیاسیون تورم نقطه‌ای را جعل کردند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: تورم نقطه به نقطه یک اسم جعلی است و در هیچ کتاب اقتصادی چنین اصطلاحی نداریم.

آخرین اخبار