نمایش پیوند آسمانی به روی صحنه رفت

به گزارش نسل بیدار ، نمایش پیوند آسمانی به کارگردانی محسن سلیمانی فارسانی از روز شنبه اول تیرماه در مجتمع فرهنگی هنری اسوه به روی صحنه رفت. حسین هدهدی دستیار کارگردان نمایش پیوند آسمانی به فرهنگ نیوز گفت: این اثر نمایشی کاری از موسسه فرهنگی هنری سید الشهداء و با مشارکت مجتمع فرهنگی هنری اسوه […]

آخرین اخبار