فرجی:

شورای صنفی نمایش مرجع رسمی اعلام آمار فروش فیلم‌ها شد

سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: از مهمترین مصوبات جلسه امروز این بود که آمار فروش فیلم‌ها از این به بعد توسط شورای صنفی خواهد بود.

آخرین اخبار