ابهام زدایی از یک یادداشت

پیش از این یادداشتی در سایت خبری تحلیلی شهرضانیوز منتشر شد که لازم است برای رفع ابهام از آن مطالبی مطرح شود.

آخرین اخبار