فتوای حلال بودن خوردن تمساح صادر شد

محمد العریفی، شیخ معروف سعودی با نوشتن فتوای جدیدی در مورد حلال بودن خوردن تماسح و خزندگانی باعث ایجاد جنجال بزرگی در میان کاربران اینترنتی شد.

آخرین اخبار