رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

سود بالای بانکی مانع اصلی تولید و اقتصاد مقاومتی است

رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: سود بانکی مانع اصلی تولید و یکی از دلالیل عدم توفیق در اقتصاد مقاومتی است که باید آن را اصلاح کرد.

آخرین اخبار