فرماندار شهرضا عنوان کرد؛

پروژه های راه و شهرسازی شهرضا در اولویت ابلاغ ردیف‌های اعتباری

فرماندار شهرضا گفت: اعتبارات تملک دارایی شهرضا در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۲ درصد کاهش داشته است.

آخرین اخبار