معاون بهره‌برداری آبفا اصفهان:

تکمیل فاضلاب شهرضا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد

معاون بهره‌برداری سازمان آبفا اصفهان گفت: هزینه اولیه تکمیل ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده شبکه فاضلاب شهرضا ۸۰ میلیارد تومان و ارتقای تصفیه خانه ۲۰ میلیارد تومان است که در کل ۱۰۰ میلیارد تومان ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه شهرضا هزینه دارد.

آخرین اخبار