مدیر امور آبفار روستایی شهرضا:

برای وضعیت ناپایدار آب در شهرضا باید تدبیری اندیشیده شود

مدیر امور آبفار روستایی شهرضا گفت: با توجه به خشکسالی‌های اخیر ضرورت دارد برای وضعیت ناپایدار آب در شهرضا تدبیری اندیشیده شود.

مدیر امور آبفار شهرستان شهرضا مطرح کرد

اصلاح شبکه آبرسانی روستاهای شهرضا/روستائیان در مصرف آب صرفه جویی کنند

مدیر امور آبفار شهرستان شهرضا گفت: در صورت عدم صرفه‌جوئی در مصرف آب و با توجه به آغاز فصل گرما، طرح جیره بندی آب شرب در روستاها اجرا می‌شود.

آخرین اخبار