مدیر امور آبفار شهرستان شهرضا مطرح کرد

اصلاح شبکه آبرسانی روستاهای شهرضا/روستائیان در مصرف آب صرفه جویی کنند

مدیر امور آبفار شهرستان شهرضا گفت: در صورت عدم صرفه‌جوئی در مصرف آب و با توجه به آغاز فصل گرما، طرح جیره بندی آب شرب در روستاها اجرا می‌شود.

مدیر آبفای شهرضا:

۶۰۰ میلیارد ریال هزینه تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا

مدیر آبفای شهرضا گفت: تکمیل پروژه فاضلاب شهرضا شامل شبکه و تصفیه خانه با برآوردهای تقریبی صورت گرفته بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد.

آخرین اخبار