مسئول توليدات گياهي شهرضا خبر داد

پیش‌بینی برداشت ۶۵ تن پسته از سطح ۵۰ هکتار از باغ های شهرضا

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: برداشت پسته از باغ‌های شهرستان شهرضا در سطحی معادل ۵۰ هکتار از باغات پسته آغاز شده است.

آخرین اخبار