فرماندار شهرضا:

۹۰درصد از متکدیان شهرضا اتباع بیگانه هستند

فرماندار شهرضا گفت: در سال گذشته ۹۰ درصد متکدیانی که در شهرضا جمع‌آوری شدند از اتباع بیگانه بودند.

آخرین اخبار