سخنگوی کاخ سفید:

تا زمانی که آژانس اجرای تعهدات برجامی ایران را تأیید نکند، تحریم‌ها کاهش نمی‌یابد

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که توافق منعقد شده میان ایران و آژانس که نمایندگان کنگره از آن به عنوان سندی محرمانه یاد می کنند، سند جنبی توافق وین نیست.

آخرین اخبار