امام جمعه موقت تهران: سبک زندگی ها باید دینی شود

امام جمعه موقت تهران گفت: سبک زندگی ها باید دینی شود؛ قانون و حکومت دینی می شود اما تا سبک زندگی ها دینی نشود، نمی توان گفت جامعه دینی شده است.

آخرین اخبار