با حکم دادگاه اروپا صورت گرفت

ابطال تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر

با حکم دیوان دادگستری اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر ابطال شد.

آخرین اخبار