آیت‌الله نوری‌همدانی:

نخستین شرط توافق لغو یک‌باره تحریم‌ها در روز اجرای توافق است

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران گفت: نخستین شرط توافقات باید لغو تحریم‌ها باشد، لغو تدریجی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

آخرین اخبار