سردار نقدی در جمع بسیجیان شهرضا:

با مذاکره و سازش مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود/ ایران به یک ابر قدرت جهانی تبدیل شده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: امروز اگر در اقتصادمان مشکل و تورم داریم راه آن اقتصاد مقاومتی است با مذاکره و سازش و برداشتن تحریم مشکل حل نمی‌شود.

اوکراین چه جذابیتی برای روسیه و آمریکا دارد که اینگونه می جنگند؟

اوکراین گرانبهاترین و مهم‌ترین بخش غیر‌روسی شوروی سابق است که از دست دادن آن به معنای عدم دسترسی به اروپا و مترادف با بر باد رفتن رویای تبدیل ‌شدن مجدد روسیه به یک ابرقدرت جهانی است

آخرین اخبار