اکتیویژن تریلر رسمی Call of Duty: Black Ops III را منتشر کرد+دانلود

Black Ops III همچنان به ابرسربازهایی سر و کار دارد که با دانش بیوتکنولوژی، مجهز به تجهیزات فراانسانی شده اند

آخرین اخبار