ابراهیم رزاقی مطرح کرد:

۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات؛ از دولت هاشمی تا روحانی/با این رقم، ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می شد

ستاد اقتصاد دانشگاه به انتقاد از نوع کالاهای وارداتی پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما از نوع مصرفی هستند.

رزاقی عنوان کرد:

اقتصاد کشور در ۲۴ سال گذشته لیبرالی بود

رزاقی با اشاره به تبعات سیاست تعدبل اقتصادی در کشور گفت: پذیرفتن سیاست تعدیل اقتصادی به وسیله یک عده اندکی انجام شده است ولی در حال حاضر۱۰ میلیون نفر بیکار داریم.

رزاقی:

اقتصاد کشور از لیبرال ها هم لیبرال تر شده است/ شهرداری ها باید مانع ورود تجمل‌گرایی به شهر شوند

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: همه شاهد بودند که دولت برای توافقنامه و مذاکرات چقدر وقت گذاشت که تحریم ها رفع شود که اگر بر فرض هم این تحریم ها رفع می شد که نشد باز هم در اقتصاد کشور و مشکلات آن اتفاقی نمی افتاد.

آخرین اخبار