مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرضا:

کتاب شهدای ورزشکار شهرضا تدوین می شود

مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرضا گفت: وی ادامه داد: کتابی با موضوعیت شهدای ورزشکار شهرضا و با همین عنوان در حال تدوین است که به زودی منتشر می شود.

مسئول بسیج ورزشکاران شهرضا:

دومین یادواره شهدای ورزشکار شهرضا برگزار می‌شود

مسئول بسیج ورزشکاران شهرضا گفت: بعد از ۵ سال دومین یادواره شهدای ورزشکار شهرضا برگزار می‌شود.

آخرین اخبار