عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تشریح کرد

جزئیات فعالیت کمیته X در دولت تدبیر و امید

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیته ایکس همان کمیته ایست که در زمان اصلاحات وجود داشته ولی بحث اصلی اینست که این جریان در حقیقت اتاق فکر برای طراحی توطئه های جدید است.

آخرین اخبار