مقصران شهادت ۸ مرزبان ایرانی که به پاکستان گریخته‌اند دستگیر خواهند شد

وزارت خارجه پاکستان ضمن ابرازمراتب تسلیت به دولت جمهوری اسلامی ایران وخانواده و بازماندگان حادثه تروریستی مذکور این اقدام تروریستی را قویاً محکوم نموده است.

آخرین اخبار