ریابکوف:

اطمینان دارم که به توافق می رسیم/برخی کشورها خواستار دسترسی های فراپروتکل هستند

معاون وزیر خارجه روسیه می گوید گزارش های منتشر شده در مورد نهایی شدن متن توافق هسته ای، شایعه است.

آخرین اخبار