سلام بر مولود کعبه

دلایل ذکر نام حضرت علی در اذان و اقامه

برای کسانی که خود را «شیعه» حضرت امام علی (ع) می‌دانند، کسب شناخت و معرفت نسبت به شخصیت آن امام معصوم (ع) یک فریضه است.

آخرین اخبار