راهیان نور ؛ یک ابتکار نورانى

اردوهای راهیان نور که به مرور زمان و بعد از سالهاى دفاع مقدس رواج یافت، اکنون به سطح کمى و کیفى خوبى رسیده است و البته باید بهتر و بهتر نیز بشود و اشکالات و ضعف‌هاى جزئى که در برگزارى آن هست نیز به‌‏طور کامل برطرف گردد.

آخرین اخبار