معصومه ابتکار گفت:

همه امور کشور را نباید دولت حل و فصل کند بلکه مشارکت همگان نیاز است/ در راستای احیای تالابهای کشور مشارکت کل مردم به خصوص کشاورزان نیاز است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: دولت تدبیر و امید رویکرد ویژه برای حفظ ، نگهداری و احیاء تالابهای کشور دارد.

آخرین اخبار